Apie festivalį

Apie festivalį

„Parbėg laivelis“ – kas antrus metus Klaipėdoje vasarą vykstantis ir gausų žiūrovų būrį pritraukiantis tradicinis tarptautinis folkloro festivalis. Jį rengia Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras. Festivalis „Parbėg laivelis“ yra įtrauktas į tarptautinės liaudies meno organizacijos prie UNESCO (CIOFF) festivalių kalendorių.
 
Festivaliui pasitelkiamos įvairios Klaipėdos miesto erdvės, kelioms dienoms jos virsta spalvingomis įvairių tautų tradicinės kultūros oazėmis. Pasklidę po miesto aikštes, senamiesčio kiemus, KU Botanikos sodą, Danės upės krantinę, laivus ir keltus, festivalio dalyviai pristato savo krašto tradicines dainas, muziką, šokius, tautinio kostiumo savitumus. Per keturias festivalio dienas įvyksta apie pusšimtį teminių renginių.
 
Pasidžiaugti kitų šalių kultūrine įvairove bei pristatyti savo krašto folkloro ypatumus susirenka arti 1000 festivalio „Parbėg laivelis“ dalyvių iš Lietuvos, Europos ir viso pasaulio. Lietuvą reprezentuoja geriausi folkloro kolektyvai iš visų etnografinių regionų, ypatingas dėmesys skiriamas Mažosios Lietuvos tradicinei kultūrai. Svarbus ir neatsiejamas festivalio akcentas – tradicinis „Parbėg laivelio“ jormarkas, kuris kaskart pritraukia per kelis šimtus amatininkų, liaudies meistrų, tautinio, kulinarinio paveldo puoselėtojų.